Meteen naar de inhoud

Standpunten

Wij zullen onze standpunten en ambities op dit onderdeel van de website actueel houden. Niet alleen in verkiezingstijd, maar altijd! We verwoorden onze standpunten zo concreet mogelijk, zodat het voor iedereen duidelijk is wat we willen bereiken.

PvdA-GroenLinks heeft duurzaamheid centraal staan, het vormt de groene draad in onze standpunten. Uiteraard doelen we met duurzaamheid op thema’s als energiebesparing, duurzame energie, behoud en versterken van natuur en biodiversiteit, maar denk ook aan onderwerpen als duurzaam materiaalgebruik, terugdringen en hergebruiken van afval en Son en Breugel klimaatbestendig maken. Kortom: wat we doen is groen!

PvdA-GroenLinks staat altijd op de bres voor hen die het moeilijk hebben. We staan voor motto’s als „eerlijk delen‟ en „de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten‟. We werken aan gelijke kansen voor iedereen, iedereen moet mee kunnen doen. De overheid moet belemmeringen daarvoor uit de weg ruimen, maar mag mensen ook aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid om mee te werken.

PvdA-GroenLinks gelooft in de mens die zijn of haar eigen leven inricht, maar ook in een samenleving waarin mensen zorgen voor elkaar. Deze ruimte voor het individu en de zorg voor elkaar dienen in balans te zijn. Dat biedt de beste kansen en zekerheden in een veranderende wereld.

We gaan per thema verder in op onze ambities. We nodigen je van harte uit om je reactie achter te laten of op een andere manier contact op te nemen. Je kunt het verkiezingsprogramma 2022-2026 wat de basis vormde voor deze standpunten ook downloaden.

…….. waar je goed en betaalbaar kunt wonen!

…….. waar je erbij hoort en de hulp krijgt die je nodig hebt!

…….. waar je op weg kunt naar een duurzamere toekomst!

…….. waar je veilig kunt fietsen en wandelen!

…….. waar je prettig kunt winkelen, sporten en recreëren!

…….. waar je veiligheid in goede handen is!

…….. waar je kunt rekenen op een dienstbare overheid!