Onze standpunten

Wij zullen onze standpunten en ambities op dit onderdeel van de website actueel houden. Niet alleen in verkiezingstijd, maar altijd! We verwoorden onze standpunten zo concreet mogelijk, zodat het voor iedereen duidelijk is wat we willen bereiken.

PvdA-GroenLinks heeft duurzaamheid centraal staan, het vormt de groene draad in onze standpunten. Uiteraard doelen we met duurzaamheid op thema’s als energiebesparing, duurzame energie, behoud en versterken van natuur en biodiversiteit, maar denk ook aan onderwerpen als duurzaam materiaalgebruik, terugdringen en hergebruiken van afval en Son en Breugel klimaatbestendig maken. Kortom: wat we doen is groen!

PvdA-GroenLinks staat altijd op de bres voor hen die het moeilijk hebben. We staan voor motto’s als „eerlijk delen‟ en „de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten‟. We werken aan gelijke kansen voor iedereen, iedereen moet mee kunnen doen. De overheid moet belemmeringen daarvoor uit de weg ruimen, maar mag mensen ook aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid om mee te werken.

PvdA-GroenLinks gelooft in de mens die zijn of haar eigen leven inricht, maar ook in een samenleving waarin mensen zorgen voor elkaar. Deze ruimte voor het individu en de zorg voor elkaar dienen in balans te zijn. Dat biedt de beste kansen en zekerheden in een veranderende wereld.

We gaan per thema verder in op onze ambities. We nodigen je van harte uit om je reactie achter te laten of op een andere manier contact op te nemen. Je kunt het verkiezingsprogramma 2018-2022 wat de basis vormde voor deze standpunten ook downloaden.

Bestuurlijke toekomst

Bestuurlijke toekomst
Verdergaande samenwerking binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven en met buurgemeenten zoals Best en Oirschot aan de westkant en Nuenen en Geldrop-Mierlo aan de (zuid)oostkant van Son en Breugel.

Duurzaamheid

Duurzaamheid
PvdA-GroenLinks zet zich in voor een optimale balans tussen ecologische, economische en sociaal-culturele ontwikkelingen in Son en Breugel. Deze duurzaamheidsbalans is ons ultieme uitgangspunt omdat we de wereld te leen hebben.

Voorzieningen & Welzijn

Voorzieningen & Welzijn
Ondersteunen van de vele vrijwilligers in Son en Breugel, investeren in voorzieningen voor jong en oud en een Dorpshuis realiseren aan het kerkplein.

Huisvesting

Huisvesting
Wat betreft de nieuwbouw van woningen denken wij dat Son en Breugel terughoudend moet zijn. Flink uitbreiden kan bijna niet zonder daar kostbare natuur voor op te offeren. Dat is voor ons onbespreekbaar.

Jeugd & Jongeren

Opgroeien en ontwikkelen is breder dan alleen onderwijs volgen. Succesvolle jongeren voelen zich vaak ook betrokken bij de samenleving waarin ze opgroeien. Een intensief jeugd- en jongerenbeleid kan daartoe bijdragen.

Veiligheid & Wijkbeheer

Iedereen heeft recht op een veilige buurt. Zodat kinderen veilig buiten kunnen spelen en niemand ’s avonds binnen hoeft te blijven uit angst voor overlast of criminaliteit. Je veilig voelen is een basisbehoefte.

Verkeer & Vliegveld

Meer en meer vliegtuigen door de groei van Eindhoven Airport en ook het autoverkeer in de regio blijft groeien. Uitstoot van (ultra)fijnstof en CO2 is schadelijk voor de gezondheid en voor het klimaat. PvdA-GroenLinks vindt dat het anders moet.

Werk & Sociale zekerheid

PvdA-GroenLinks streeft naar een samenleving waarin welvaart en middelen eerlijk verdeeld worden. Wij willen dat iedereen mee kan doen aan de samenleving en optimale kansen heeft om zich te ontplooien.

Economie

PvdA-GroenLinks wil dat Son en Breugel het ondernemerschap stimuleert door een snelle dienstverlening aan bedrijven en een positieve houding ten opzichte van initiatieven die goed zijn voor de lokale economie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*