Meteen naar de inhoud

…….. waar je veiligheid in goede handen is!

Je hecht aan je privacy maar wilt wel dat de overheid overlast en criminaliteit signaleert en stevig aanpakt. Je bent samen met je buurtbewoners alert op het voorkomen van criminaliteit en vandalisme. Je spreekt anderen netjes aan op ongewenst gedrag en seint de BOA of wijkagent in als je ongewenste of verdachte zaken in je buurt constateert. Je wilt dat politie en BOA’s na een tip snel in actie komen. Je ergert je aan de overlast door vuurwerk.

PvdA-GroenLinks zorgt ervoor dat je veiligheid in Son en Breugel in goede handen is en zet daarom in op de volgende zaken.

  • De gemeente zal alles doen wat in haar vermogen ligt om criminaliteit en ondermijning van de samenleving door criminelen tegen te gaan. Hard ingrijpen is bij dat laatste noodzakelijk om te voorkomen dat de onderwereld macht verwerft in de bovenwereld.
  • Ter wille van de privacy van burgers mag cameratoezicht in Son en Breugel bij hoge uitzondering worden toegestaan en dan alleen op plaatsen, waar veelvuldig sprake is van ernstige overlast en/of criminaliteit.
  • Uitbreiding van het aantal BOA’s is niet nodig. Wel zullen de beschikbare opsporingsambtenaren beter aangestuurd worden en meer gericht worden ingezet op het voorkomen en bestrijden van ernstige verkeersovertredingen, overlast en (drugs-)criminaliteit in bebouwde kom én buiten- gebied. Zij zullen alert reageren op signalen en tips van burgers. Dat geldt ook voor de wijk- agenten. Goede contacten van BOA’s en wijkagenten met de inwoners in de verschillende buurten en met instanties die hulp kunnen bieden bij maatschappelijke problemen is van groot belang. De gemeente zet hierop in.
  • Buurtpreventie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners en gemeente/welzijns- organisaties/politie/BOA’s. Een hechte en waakzame samenleving voorkomt criminaliteit en vandalisme. Als inwoners oplettend zijn en ongewenste of verdachte zaken direct melden bij de instanties, kunnen deze gericht actie ondernemen. De gemeente zal dit stimuleren.
  • Vuurwerk leidt tot milieuverontreiniging, overlast voor mens en dier, zware letsels en vermijdbare zorglasten. Het bezit van illegaal vuurwerk zal streng worden aangepakt en het bestaande verbod op het afsteken van gevaarlijk vuurwerk zal beter worden gehandhaafd. Overlast door vuurwerk wordt niet getolereerd. Uiteindelijk is een algeheel verbod op verkoop, bezit en afsteken van vuurwerk het beste, maar dat kan alleen op landelijk niveau worden ingevoerd. Bovendien zijn over een verbod Europese afspraken nodig om te voorkomen dat vlakbij over de grens vuurwerk kan worden gekocht. De gemeente zal hier binnen de eigen veiligheidsregio voor pleiten.
  • Het is verstandig in ons land door de overheid gecontroleerde experimenten met wietteelt te starten om de criminaliteit de wind uit de zeilen te nemen. Dat kan het beste in regionaal verband opgepakt worden. Son en Breugel heeft niet de schaal om zo’n experiment te faciliteren, maar stelt zich in de regio wel op als voorstander daarvan.