Albert-Jan Pomper

Albert-Jan Pomper

Heeft economie gestudeerd en is werkzaam bij ASML als programmamanager.

Is al 27 jaar lid van de PvdA, was een aantal jaren voorzitter van de afdeling Den Haag en leverde actief bijdragen aan meerdere verkiezingscampagnes. Is in het dorp actief als jeugdtrainer bij SBC. Wil zich inzetten voor betaalbare woningen in het dorp en de succesvolle herinrichting van het centrum van Breugel. Vindt verder dat de gemeente meer kan doen aan de fietsveiligheid in het dorp.