Eindelijk een Dorpshuis!

PvdA/GroenLinks is blij dat er eindelijk een Dorpshuis komt in Son en Breugel! Hieronder de integrale bijdrage van Joris van Dam over het nieuwe Dorpshuis op 27 augustus 2020:

Voorzitter, ik vier vandaag mijn 40e verjaardag geheel, hoewel ik betwijfel of er vanavond nog tijd is voor een borrel. Aan mij zal het echter niet liggen!

Van die 40 jaar wordt in Son en Breugel al minimaal de helft, dus ruim 20 jaar, gediscussieerd over het Dorpshuis van Son en Breugel. Veel partijen die vandaag de dag betrokken zijn, waren dat toen ook toen al.

Ruim 20 jaar geleden werd een eerste masterplan gemaakt en werd de voormalige pastorie aangekocht voor de ontwikkeling van het centrum. De Twee Snoeken maakten een plan en hoewel  dat plan zelf uiteindelijk niet werd goedgekeurd vormde het wel een bron van inspiratie voor het latere kerkplein-manifest dat onder begeleiding van Concire in 2007-2008 tot stand kwam en door vele betrokken partijen ondertekend werd.

Er werd een nieuw plan gemaakt voor een MFA aan het kerkplein. Het plan zou 2 mln euro gaan kosten, maar werd inzet van een verkiezingsstrijd en sneuvelde in 2010. De jaren erna worden diverse opties onderzocht, onder andere door 3W, en er wordt een investering gedaan in het Vestzak om het nog enkele jaren open te kunnen houden. Maar toen, we zijn dan in 2014 beland, was al bekend dat om het Vestzak te laten voldoen aan de wensen van de gebruikers en de eisen van deze tijd een miljoenen investering nodig zou zijn. En dan hebben we het alleen over de bouwkosten, dus nog zonder inrichting en bijvoorbeeld duurzaamheidsmaatregelen. De voortgang was er helemaal uit, totdat een nieuwe college aan de slag ging met de uitwerking van een nieuwbouwplan. Echter ook dat plan sneuvelde, omdat veel inwoners het ontwerp te modern vonden voor Son en Breugel en bovendien bleek bij de verkiezingen in 2018 een meerderheid van de inwoners te stemmen op partijen die als speerpunt hadden dat ze het voormalig kerkgebouw wilden behouden.

PvdA/GroenLinks heeft zich in al die jaren steeds constructief en met het nodige optimisme ingezet voor het nieuwe Dorpshuis. Na vanavond zijn wij wellicht de enige partij die zelfs alle plannen tot op heden gesteund heeft. Voor ons geen heilige huisjes, geen partijpolitieke belangen boven de belangen van de inwoners, voor ons is de vorm van het Dorpshuis ondergeschikt aan de functie.

Wij beoordelen het gebouw op bruikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. Welk gebouw we ook zouden kiezen, het door de raad vastgestelde programma van eisen moest er in gerealiseerd kunnen worden, de gebruikers mochten niet tegen hogere lasten aanlopen en het gebouw moest energieneutraal worden opgeleverd. 

Op al deze punten zouden zowel nieuwbouw als herbestemming van het voormalige kerkgebouw een optie kunnen zijn. Hergebruik van het huidige Vestzak lag om diverse redenen minder voor de hand. Sowieso zou het Vestzak langere tijd dicht moeten om een ingrijpende verbouwing mogelijk te maken en de locatie aan de ‘achterkant’ van de bebouwing op het kerkplein is verre van optimaal. Maar belangrijker nog is dat niet alle functies uit het programma van eisen kunnen worden ondergebracht in het Vestzak. Wij zijn er van overtuigd dat de functies die we willen combineren in het nieuwe MFA elkaar zullen versterken! Het zorgt voor een levendig Dorpshuis dat bovendien ook financieel tegen een stootje kan, juist doordat we een grote diversiteit aan functies onderbrengen in één gebouw!

Ten aanzien van hergebruik van de kerk hebben wij onze twijfels gehad op het gebied van duurzaamheid. Maar we zijn blij dat door een versteviging van de dakconstructie het toch mogelijk blijkt zonnepanelen op het dak te leggen en dat het gebouw voldoende geïsoleerd kan worden om gasloos en energieneutraal te worden verwarmd. En hoewel uit de voorkeuren voor ontwerpen voor nieuwbouw wel bleek dat ik persoonlijk in ieder geval een afwijkende smaak heb, ligt er wat ons betreft ook gewoon een prima ontwerp! Kortom, we zijn blij dat we in Son en Breugel een bestaand gebouw op duurzame wijze een nieuwe functie kunnen geven!

In de ontwerpfase zijn inwoners en gebruikers uitgebreid betrokken en wij hebben heel wat mensen gesproken die aanvankelijk sceptisch waren over hergebruik van het kerkgebouw die na het zien van het ontwerp toch enthousiast werden! Voor de dorpsgenoten die een sterke band hebben met het voormalig kerkgebouw blijven mooie elementen behouden, maar nieuwe inwoners zullen in het gebouw straks vooral een licht, transparant, toegankelijk dorpshuis zien.

Voorzitter, wij hebben er het volste vertrouwen in dat het college gebruikers en bezoekers van het gebouw zal blijven betrekken in de realisatiefase, om zo de laatste puntjes op de i te zetten van dit ontwerp en een gebouw te realiseren dat optimaal zal functioneren voor de komende 40 jaar.

Wij zullen vanavond goed luisteren naar de inbreng van andere partijen en staan open voor suggesties om het plan nog beter te maken dan het al is. Als andere partijen dat net zo constructief doen als wij de afgelopen 20 jaar in dit dossier, dan moet dat vanavond helemaal goed komen en kunnen we de komende 40 jaar in plaats van praten over een Dorpshuis gewoon genieten van ons Dorpshuis!