Raf Daenen niet voorgedragen als kandidaat-wethouder

De fractie van PvdA/GroenLinks Son en Breugel en de heer Raf Daenen laten in reactie op berichten in de media weten dat de Oirschotse oud-wethouder Raf Daenen niet wordt voorgedragen als kandidaat-wethouder in Son en Breugel.

Hoewel Raf Daenen als krachtige, verbindende en inhoudelijk deskundig bestuurder volgens de fractie voldeed aan het gewenste profiel, zijn Raf Daenen en de fractie van mening dat de beeldvorming die ontstaan is naar aanleiding van recente publicaties over de kwestie in de Oirschotse politiek een eventuele start als wethouder in Son en Breugel negatief zou beïnvloeden.

De fractie van PvdA/GroenLinks verwacht over enkele weken een kandidaat-wethouder voor te kunnen dragen aan de gemeenteraad van Son en Breugel.

Joris van Dam
Fractievoorzitter PvdA/GroenLinks Son en Breugel
06-28101259

Raf Daenen
Oud-wethouder PvdA Oirschot
06-46298931 / 013-5142577