Meteen naar de inhoud

WMO

Burgerzaken 18 februari 2014

De belangrijkste onderwerpen die besproken zijn;

  • Kanteling WMO
  • Vestzak theater
  • Rondvraag; Geluidoverlast en gehoorbeschadiging
  • Concept beleidsvisie Anders bewegen dan sport alleen.

 

Kanteling WMO

Dit betrof een voortgangsrapportage over de voorbereidingen van de overdracht van de AWBZ naar de gemeenten. Belangrijke dingen hierbij zijn de Hulp bij Huishouding, ondersteunende maatregelen bij hulpvragen van o.a. gehandicapten en Persoonsgebonden Budget. Binnenkort zal de jeugdzorg volgen. Dit was ook een punt van vergadering deze avond, waarvoor eigenlijk dezelfde problematiek geldt en waar ook wij dus zorgen over hebben.

De kanteling betreft de overgang van het vraaggestuurde (claimgericht) systeem wat in de afgelopen tijd de werkwijze was naar een systeem waarbij eerst wordt uitgegaan van de mogelijkheden die de hulpvrager en zijn omgeving (familie, buren, werk, etc.) zelf heeft om zijn probleem op te lossen. Pas als die mogelijkheden zijn uitgeput kan de gemeente kijken of zij moeten bijspringen, eventueel ondersteund door professionele krachten.Lees verder »Burgerzaken 18 februari 2014