Meteen naar de inhoud

PvdA-GroenLinks

Vrijwilligerspenning uitgereikt aan Janneke Busko

Niets vermoedend wordt Janneke Busko tijdens de vrijwilligersmiddag door burgemeester Hans Gaillard naar voren geroepen om de vrijwilligerspenning in ontvangst te nemen. Aan het applaus te horen was het publiek het helemaal eens met deze uitverkorene voor de vrijwilligerspenning. Janneke Busko is o.a. actief bij het CG-Platform, de WMO-adviesraad, drukdoende met de Pluim voor (rolstoel)toegankelijkheid, geeft voorlichting in groep 7 van de basisscholen over het leven met een beperking, is actief bij de scootmobielclub en de beweegbanken en zo gaat de lijst nog wel even door.

Janneke-Busko-vrijwilligerspenningLees verder »Vrijwilligerspenning uitgereikt aan Janneke Busko

Vraagtekens bij opslag TAG

PvdA-GroenLinks maakt zich grote zorgen over de nog steeds toenemende berg Teerhoudend Asfalt Granulaat TAG, zonder dat daar van enige verwerking sprake kan zijn op korte termijn vanwege een nog steeds niet in procedure gebrachte omgevingsvergunning voor deze verwerking. Overigens geeft de leeftijd van de door Jansen reeds aangeschafte apparatuur niet heel veel aanleiding tot vertrouwen in een verwerking volgens de “Best Beschikbare Technieken”. Momenteel zou fa.Jansen doende zijn om de berg terug te brengen van een hoogte van 32 meter tot 20 meter, terwijl de initieel toegestane hoogte 15 meter was.

Wij hebben in dit kader de volgende vragen gesteld aan het college:
Lees verder »Vraagtekens bij opslag TAG

Raadsdebat over de Ruit

Alles van waarde is weerloos!
Enkele dagen na het Raadsdebat op maandagavond 27 oktober over de Ruit zitten wij nog bij te komen.
Op het CDA na waren alle partijen tot vorige week zeer kritisch over nut en noodzaak en niemand wilde die weg. Wat is er toch gebeurd op die avond? Het begon met een onbegrijpelijk voorstel van het college. In niets bleek daaruit de discussie en onbegrip over nut en noodzaak van de weg, terwijl die de gemoederen in Son en Breugel toch al ruim 2 jaar in hoge mate bezighoudt. Wethouder Visser weet dat als geen ander, want hij heeft eerder terug moeten komen op zijn positieve standpunt ten aanzien van de Ruit onder druk van de Raad. Een gewijzigd standpunt waarvoor ik hem, voorbarig blijkt achteraf, heb gecomplimenteerd.

Lees verder »Raadsdebat over de Ruit

Kiezers bedankt!

Het was een spannende avond in het gemeentehuis van Son en Breugel. En de uitslag mocht er zijn! PvdA-GroenLinks is gegroeid in Son en Breugel en wint een tweede zetel in de gemeenteraad! We zijn onze kiezers erg dankbaar voor het vertrouwen en we zullen… Lees verder »Kiezers bedankt!