Meteen naar de inhoud

PvdA-GroenLinks

PvdA wil meer banen voor arbeidsgehandicapten

De PvdA wil dat ook bij de gemeente meer arbeidsgehandicapten een baan tussen collega’s krijgen. De partij wil ervoor zorgen dat binnen vier jaar 5% van de werkplekken bij gemeentes wordt ingenomen door iemand met een beperking. Ook wil de PvdA dat voldoende banen voor arbeidsgehandicapten een voorwaarde is voor bedrijven die opdrachten willen krijgen van de gemeente. Dat staat in een actieplan dat de verschillende PvdA lijsttrekkers en PvdA Tweede Kamerlid John Kerstens vandaag presenteren.

Johan Bijlsma, lijsttrekker van de PvdA/GroenLinks zegt daarover: “In Nederland moet iedereen volwaardig mee kunnen doen. Duizenden mensen met een beperking stonden de afgelopen jaren langs de kant, in plaats van dat ze gewoon werk deden tussen de collega’s. In het sociaal akkoord hebben we bindende afspraken gemaakt over minstens 125.000 banen voor deze mensen, maar nu moeten we in de gemeentes nog een extra tandje bij zetten. Gemeentes kunnen op dit gebied echt een voorbeeld zijn voor de rest van Nederland.”
Lees verder »PvdA wil meer banen voor arbeidsgehandicapten

Burgerzaken 18 februari 2014

De belangrijkste onderwerpen die besproken zijn;

  • Kanteling WMO
  • Vestzak theater
  • Rondvraag; Geluidoverlast en gehoorbeschadiging
  • Concept beleidsvisie Anders bewegen dan sport alleen.

 

Kanteling WMO

Dit betrof een voortgangsrapportage over de voorbereidingen van de overdracht van de AWBZ naar de gemeenten. Belangrijke dingen hierbij zijn de Hulp bij Huishouding, ondersteunende maatregelen bij hulpvragen van o.a. gehandicapten en Persoonsgebonden Budget. Binnenkort zal de jeugdzorg volgen. Dit was ook een punt van vergadering deze avond, waarvoor eigenlijk dezelfde problematiek geldt en waar ook wij dus zorgen over hebben.

De kanteling betreft de overgang van het vraaggestuurde (claimgericht) systeem wat in de afgelopen tijd de werkwijze was naar een systeem waarbij eerst wordt uitgegaan van de mogelijkheden die de hulpvrager en zijn omgeving (familie, buren, werk, etc.) zelf heeft om zijn probleem op te lossen. Pas als die mogelijkheden zijn uitgeput kan de gemeente kijken of zij moeten bijspringen, eventueel ondersteund door professionele krachten.Lees verder »Burgerzaken 18 februari 2014

‘Alle scholen gezond in 2015’

De PvdA wil dat alle scholen in 2015 gezond zijn. Gezonde scholen zijn rookvrij, verkopen geen gefrituurde snacks of energy drinks en hebben aandacht voor sport en bewegen. Daarnaast nemen alle gezonde scholen in Nederland het tegen elkaar op tijdens de ‘Gezonde Spelen’ in een strijd wie zich de ‘Gezondste school van Nederland’ mag noemen.
Dit staat in een actieplan dat tal van lokale PvdA lijsttrekkers en de PvdA Tweede Kamerfractie vandaag presenteren. De partij wil daarmee op een leuke en spannende wijze de strijd aanbinden tegen een ongezonde levensstijl bij kinderen.Lees verder »‘Alle scholen gezond in 2015’

Slappe hap

De Dorpse partijen maakten er een slappe hap van tijdens de behandeling van de structuurvisie op 6 februari (de structuurvisie is een vooruitzicht over Son en Breugel tot 2030 van Burgermeester en Wethouders waarin de Noordoost Corridor een belangrijk onderdeel vormt). Met veel bravoure lieten zij een stuk zetten in alle kranten dat zij de boel wel even zouden redden omdat het college (nota bene met eigen wethouders) teveel zou uitgaan van de komst van de NOC. Wellicht had B&W  in de drukte wat over het hoofd gezien de laatste maanden? Wat de Dorpse partijen betreft heeft het echter meer weg van verkiezingsretoriek.

Lees verder »Slappe hap

Website www.Stuitderuit.nl gelanceerd !!!

Op 15 januari is in het verenigingsgebouw van het IVN in Son en Breugel de website www.stuitderuit.nl van het platform Noordoost Corridor officieel gelanceerd. Naast veel belangstellenden waren ook verschillende lokale nieuwsmedia hierbij aanwezig.  Ook vond er een interview met Arjen van Halem van het platform plaats op Omroep Brabant.

Deze website geeft veel informatie over het hele besluitvormingsproces rond deze snelweg. Het zal u duidelijk zijn dat deze site een dynamische zal zijn. Het besluitvormingsproces is nog niet voltooid. Als PvdA-GroenLinks hopen wij dat van uitstel afstel komt. Wij zijn ervan overtuigd dat de tijd in het voordeel van de tegenstanders is omdat steeds meer duidelijk zal worden dat het proces tot dusverre niet objectief is doorlopen.

Lees verder »Website www.Stuitderuit.nl gelanceerd !!!

Politiek café over Mobiliteit in en rondom Son en Breugel (28 januari)

Mobiliteit is diep ingebed in onze samenleving. Het geeft ons de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, op het werk, bij vrienden of familie, en om ons te ontspannen. Het is ook de drager van onze handelsnatie: we vervoeren grondstoffen en halffabrikaten naar producenten en eindproducten naar consumenten.

Mobiliteit is een voorwaarde voor welvaart en welzijn, maar ons mobiliteitssysteem is ook schadelijk voor economie, mens en milieu. Denk aan de dagelijkse files, het toenemend energiegebruik, uitstoot van CO2 en fijnstof, aan problemen met verkeersveiligheid en geluidsoverlast, verlies van natuur etc.

De fractie van de PvdA-GroenLinks wil daarom dat het verkeer in en rondom Son en Breugel voor haar inwoners betrouwbaarder, veiliger, schoner en stiller wordt. Wij willen in debat met de inwoners van Son en Breugel over de wijze waarop we dit het beste kunnen doen. Wat moet er veranderd en/of verbeterd worden?

Lees verder »Politiek café over Mobiliteit in en rondom Son en Breugel (28 januari)

Vestzaktheater: klucht of drama

PvdA-Groenlinks heeft zich steeds afgevraagd waarom er zo’n scherpe toon is gezet ten aanzien van het Vestzak theater door Wethouder Frenken?

Terwijl de partij van de wethouder altijd voor de verenigingen leek op te komen, bij de discussie om de Bongerd zelfs met een emotionele toonzetting. Het einde van het Son en Breugelse verenigingsleven leek nabij. Of was dat alleen omdat dat even goed uitkwam? Of gold dit alleen de (binnen)sporten?

Extra geld voor de ijsbaan? Geen probleem. Extra geld voor de Niet-professionele-organisaties (lees verenigingen)? Geen punt. Wel een giga rood oor van bijna 100.000 euro onthullen aan de A50 en dan geen oor hebben voor de problemen van het Vestzaktheater? Wij krijgen hier rooie oortjes van! Waarom het bestuur van een gewaardeerde instelling een dreigbrief schrijven terwijl de situatie al jaren bekend was? Ieder jaar krijgt de gemeente een financieel overzicht van alle verenigingen die subsidie krijgen en dus zeker van het Vestzaktheater.

Lees verder »Vestzaktheater: klucht of drama